*Για επείγοντα περιστατικά το ιατρείο λειτουργεί και εκτός των παραπάνω ωρών.